torsdag 2. april 2009

Hvorfor tro? Why believe?

Jeg holder bladet "Evangelisten". I siste nummer står det en liten notis som jeg har lyst til å ta med her: Overskriften var:"Hvorfor tro?"
"Om vi godtar menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd sterkere." 1.Joh. 5.9.
Hele verden er bygd opp rundt tillit: Når jeg setter meg i bilen, stoler jeg på at han som reparerte bremsene, gjorde jobben skikkelig. Jeg stoler på at de som kommer i motsatt
kjørebane, ikke er beruset, o.s.v. Hver gang jeg setter meg i et fly, overlater jeg livet mitt i hendene til en gjeng flygeledere og flymekanikere, samt to piloter. Jeg kjenner ingen av dem,
men må stole på dem.
Tillit er bygd på erfaring.Vi har fra barnsben av gjort erfaringer som gjør at vi våger å sette
oss i en bil. vi tar med største selvfølgelighet fly, og vi spiser det meste som tilbys oss av mat.
Bilbelverset over sier at dersom vi gir mennesker tillit, bør vi i alle fall gi Gud vår tillit!

I cite from a magazine I have: The heading is "Why believe?"
" If we accept witness from people, God's witness is stronger" 1.John. 5.9.
The whole world is built up by belief. When I am in my car, I have to trust the man who repaired
the brakes.Each time I enter an aeroplane, I leave my life in the hands of the crew and they who
check the plane....I don't know them, but I have to trust them.....
Belief is build up by experience. We has from our childhood experienced that we can use cars, planes and so on. We also can eat most of the food we get served.
The Bible vers above says that if we give human beings our beleief, we should give God even more!

3 kommentarer:

sammen på veien sa...

Dette er så viktig så viktig og så riktig så riktig. Jeg sliter desverre med angst for både fly og bil og alt som har med fart. Da blir det ikke lett. Jeg vil så gjerne ha tillit!!!!

Veldig god klem

Anya sa...

BEAUTIFUL words Brit and soooooo treu :)
Thanks for the very good translation ;)
Have a nice day (@^.^@)

Bestemor Aud sa...

Veldig fint bilde på det å tro! Jeg "arver" bladet Evangelisten av min gode nabo her. Har selv hatt det for mange år siden. Står mye fint og trosstyrkende der!